Danh mục
Giỏ hàng

Vòi sen Viglacera

Vòi sen cây nóng lạnh Viglacera VG511.1
-12 %
Thông số vòi sen cây tắm đứng nước nóng lạnh Viglacera VG511.1 Vòi sen cây tắm đứng được thiết kế với 2 đường nước nóng lạnh khoảng cách tiêu chuẩn 13-17cm đi kèm cần sen mưa đa năng. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây ..
4.100.000.đ 4.670.000.đ
Vòi sen cây nóng lạnh Viglacera VG515.1
-12 %
Thông số vòi sen cây tắm đứng nước nóng lạnh Viglacera VG515.1 Vòi sen cây tắm đứng được thiết kế với 2 đường nước nóng lạnh khoảng cách tiêu chuẩn 13-17cm đi kèm cần sen mưa đa năng. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây ..
4.000.000.đ 4.550.000.đ
Vòi sen cây nóng lạnh Viglacera VG593
-14 %
Thông số vòi sen cây tắm đứng nước nóng lạnh Viglacera VG593 Vòi sen cây tắm đứng được thiết kế với 2 đường nước nóng lạnh khoảng cách tiêu chuẩn 13-17cm đi kèm cần sen mưa đa năng. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hạ..
6.200.000.đ 7.220.000.đ
Vòi sen cây nóng lạnh Viglacera VG595
-33 %
Thông số vòi sen cây tắm đứng nước nóng lạnh Viglacera VG595 Vòi sen cây tắm đứng được thiết kế với 2 đường nước nóng lạnh khoảng cách tiêu chuẩn 13-17cm đi kèm cần sen mưa đa năng. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hạ..
5.850.000.đ 8.740.000.đ
Vòi sen cây nóng lạnh Viglacera VG596
-11 %
Thông số vòi sen cây tắm đứng nước nóng lạnh Viglacera VG596 Vòi sen cây tắm đứng được thiết kế với 2 đường nước nóng lạnh khoảng cách tiêu chuẩn 13-17cm đi kèm cần sen mưa đa năng. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hạ..
4.400.000.đ 4.940.000.đ
Vòi sen cây nóng lạnh Viglacera VG597
-8 %
Thông số vòi sen cây tắm đứng nước nóng lạnh Viglacera VG597 Vòi sen cây tắm đứng được thiết kế với 2 đường nước nóng lạnh khoảng cách tiêu chuẩn 13-17cm đi kèm cần sen mưa đa năng. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hạ..
5.500.000.đ 5.960.000.đ
Vòi sen cây nóng lạnh Viglacera VG598
-15 %
Thông số vòi sen cây tắm đứng nước nóng lạnh Viglacera VG598 Vòi sen cây tắm đứng được thiết kế với 2 đường nước nóng lạnh khoảng cách tiêu chuẩn 13-17cm đi kèm cần sen mưa đa năng. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hạ..
6.700.000.đ 7.850.000.đ
Vòi sen lạnh Viglacera VG503
-1 %
Thông số vòi sen tắm nước lạnh Viglacera VG503 Vòi sen tắm được thiết kế với 1 đường nước Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. ..
850.000.đ 860.000.đ
Vòi sen lạnh Viglacera VG508
-29 %
Thông số vòi sen tắm nước lạnh Viglacera VG508 Vòi sen tắm được thiết kế với 1 đường nước Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. ..
700.000.đ 990.000.đ
Vòi sen nóng lạnh Viglacera VG502
-8 %
Thông số vòi sen tắm nước nóng lạnh Viglacera VG502 Vòi sen tắm được thiết kế với 2 đường nước Nóng – Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dù..
1.480.000.đ 1.600.000.đ
Vòi sen nóng lạnh Viglacera VG504
-19 %
Thông số vòi sen tắm nước nóng lạnh Viglacera VG504 Vòi sen tắm được thiết kế với 2 đường nước Nóng – Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dù..
1.500.000.đ 1.850.000.đ
Vòi sen nóng lạnh Viglacera VG511
-9 %
Thông số vòi sen tắm nước nóng lạnh Viglacera VG511 Vòi sen tắm được thiết kế với 2 đường nước Nóng – Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dù..
1.950.000.đ 2.140.000.đ
Vòi sen nóng lạnh Viglacera VG514
-8 %
Thông số vòi sen tắm nước nóng lạnh Viglacera VG514 Vòi sen tắm được thiết kế với 2 đường nước Nóng – Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dù..
1.600.000.đ 1.730.000.đ
Vòi sen nóng lạnh Viglacera VG515
-10 %
Thông số vòi sen tắm nước nóng lạnh Viglacera VG515 Vòi sen tắm được thiết kế với 2 đường nước Nóng – Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dù..
1.770.000.đ 1.960.000.đ
Vòi sen nóng lạnh Viglacera VG519
-14 %
Thông số vòi sen tắm nước nóng lạnh Viglacera VG519 Vòi sen tắm được thiết kế với 2 đường nước Nóng – Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dù..
2.950.000.đ 3.450.000.đ
Vòi sen nóng lạnh Viglacera VG541
-13 %
Thông số vòi sen tắm nước nóng lạnh Viglacera VG541 Vòi sen tắm được thiết kế với 2 đường nước Nóng – Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dù..
2.650.000.đ 3.050.000.đ
Vòi sen nóng lạnh Viglacera VG542
-14 %
Thông số vòi sen tắm nước nóng lạnh Viglacera VG542 Vòi sen tắm được thiết kế với 2 đường nước Nóng – Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dù..
2.850.000.đ 3.310.000.đ
Vòi sen nóng lạnh Viglacera VG568
-10 %
Thông số vòi sen tắm nước nóng lạnh Viglacera VG568 Vòi sen tắm được thiết kế với 2 đường nước Nóng – Lạnh, đi kèm bộ vòi hoa sen và dây sen dài 1.5 mét. Thân vòi được đúc nguyên khối từ đồng thau nguyên chất không chứa kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dù..
1.770.000.đ 1.970.000.đ
Hiển thị 1 đến 18 trong tổng số 18 (1 Trang)