Danh mục
Giỏ hàng

Vòi rửa lavabo

Vòi lavabo lạnh Caesar B041CU
-21 %
Thông số vòi rửa lavabo nước lạnh Caesar B041CU Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 1 đường nước lạnh có đầu răng tiêu chuẩn Ø21. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng tô, sang trọng và đẳng cấp. ..
1.350.000.đ 1.705.000.đ
Vòi lavabo lạnh Caesar B061CU
-18 %
Thông số vòi rửa lavabo nước lạnh Caesar B061CU Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 1 đường nước lạnh có đầu răng tiêu chuẩn Ø21. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng tô, sang trọng và đẳng cấp. ..
1.320.000.đ 1.617.000.đ
Vòi lavabo lạnh Dakoshi i402
--44 %
Thông số vòi rửa lavabo nước lạnh Dakoshi i404 (cao 30cm) Vòi chậu rửa mặt lavabo được thiết kế với 1 đường nước lạnh có đầu răng tiêu chuẩn Ø21. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng tô, sang trọng và đẳng cấp...
650.000.đ 450.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh Caesar B225CU
-27 %
Thông số vòi rửa lavabo nước lạnh Caesar B225CU Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng tô, s..
2.250.000.đ 3.069.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh Caesar B228CU
-26 %
Thông số vòi rửa lavabo nước lạnh Caesar B228CU Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng tô, s..
2.120.000.đ 2.871.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh Caesar B541CU
-25 %
Thông số vòi rửa lavabo nước lạnh Caesar B541CU Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng tô, s..
1.950.000.đ 2.607.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh Caesar B551CU
-25 %
Thông số vòi rửa lavabo nước lạnh Caesar B551CU Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng tô, s..
2.420.000.đ 3.223.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh Caesar B571CU
-19 %
Thông số vòi rửa lavabo nước lạnh Caesar B571CU Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng tô, s..
1.750.000.đ 2.156.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh Caesar B751CU
-26 %
Thông số vòi rửa lavabo nước lạnh Caesar B751CU Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng tô, s..
2.450.000.đ 3.333.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh Dakoshi i207
--12 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh Dakoshi i207 (cao 30cm) Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bà..
950.000.đ 850.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh Dakoshi i207B
-9 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh Dakoshi i207B (cao 30cm) Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ b..
1.000.000.đ 1.100.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh Dakoshi i208
-25 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh Dakoshi i208 (cao 30cm) Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bà..
900.000.đ 1.200.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh Dakoshi i208B
-8 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh Dakoshi i208B (cao 30cm) Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ b..
1.200.000.đ 1.300.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh inax LFV-112SH
-35 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh inax LFV-112SH Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng..
2.720.000.đ 4.200.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh inax LFV-1402SH
-27 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh inax LFV-1402SH Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạn..
1.660.000.đ 2.270.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh inax LFV-2012SH
-29 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh inax LFV-2012SH Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạn..
2.320.000.đ 3.280.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh inax LFV-5000SH
-23 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh inax LFV-5000SH Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạn..
4.470.000.đ 5.820.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh inax LFV-5012SH
-33 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh inax LFV-5012SH Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạn..
3.850.000.đ 5.780.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh inax LFV-502SH
-38 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh inax LFV-502SH Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạng..
3.600.000.đ 5.830.000.đ
Vòi lavabo nóng lạnh inax LFV-6012SH
-35 %
Thông số vòi rửa lavabo nước nóng lạnh inax LFV-6012SH Vòi chậu rửa lavabo được thiết kế với 2 đường nước Nóng - Lạnh riêng biệt đi kèm 2 sợi dây cấp nước chịu nhiệt độ cao bền bỉ. Thiết kế của vòi có chiều cao 30cm dành riêng cho những loại chậu rửa mặt đặ bàn đá dạn..
3.350.000.đ 5.190.000.đ
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 26 (2 Trang)