Danh mục
Giỏ hàng

Phiễu thoát sàn

Cầu thoát nước Caesar F2323A
-3 %
Thông số cầu thoát nước sân thượng Caesar F2323A Cầu thoát nước chặn rác sân thượng dùng đường ống nước Ø90 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bóng không bị hoen ố, gỉ ..
150.000.đ 154.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar F2060
-19 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar F2060 Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø60 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bóng..
410.000.đ 506.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar F2090
-19 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar F2090 Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø90 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bóng..
410.000.đ 506.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar F2222
-2 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar F2222 Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø60 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bóng..
130.000.đ 132.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1010B
-9 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1010B Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø60 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bó..
160.000.đ 176.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1010E
-14 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1010E Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø60 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bó..
190.000.đ 220.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1030B
-22 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1030B Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø60 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bó..
410.000.đ 528.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1060B
-22 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1060B Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø60 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bó..
600.000.đ 770.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1212
-9 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1212 Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø60 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bón..
200.000.đ 220.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1212E
-13 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1212E Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø60 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bó..
250.000.đ 286.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1212EL
-13 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1212EL Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø90 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng b..
250.000.đ 286.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1212L
-9 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1212L Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø90 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bó..
200.000.đ 220.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1414
-13 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1414 Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø60 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bón..
240.000.đ 275.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1414E
-18 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1414E Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø60 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bó..
290.000.đ 352.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1414EL
-18 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1414EL Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø90 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng b..
290.000.đ 352.000.đ
Phiễu thu thoát sàn Caesar ST1414L
-13 %
Thông số phiễu thu thoát sàn chống hôi Caesar ST1414L Phiễu thoát nước chặn rác chống hôi, chống côn trùng dùng đường ống nước Ø90 Chất liệu được làm từ inox không gỉ sét có độ bền và độ cứng cao giúp chịu lực tốt hơn.  Bề mặt inox SUS304 sáng bó..
240.000.đ 275.000.đ
Hiển thị 1 đến 16 trong tổng số 16 (1 Trang)